REE, NLG, MBB, BVB, SFG, TMS, UNI, LM3: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Cơ điện lạnh (REE): Platium Victory Pte.Ltd đăng ký mua 12.223.796 cp. Trước giao dịch Platium Victory sở hữu 95.944.028 cp (tỷ lệ 31,04%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/2 đến 18/3/2022.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, đã bán 2 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 44.452.851 cp (tỷ lệ 11,61%). Giao dịch thực hiện ngày 11/2/2022.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB): Công đoàn Ngân hàng đã mua 198.110 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 13.227.989 cp. Giao dịch thực hiện ngày 11/2/2022.

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVB): CTCP Đầu tư khu đô thị mới Sài Gòn đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 32.939.235 cp (tỷ lệ 8,97%). Giao dịch thực hiện ngày 9/2/2022.

CTCP Khử trùng Việt Nam (SFG): CTCP PAN Farm đã mua 280.800 cp trong tổng số 1,4 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 16.445.532 cp (tỷ lệ 51,25%). Giao dịch thực hiện từ 14/1 đến 11/2/2022.

CTCP Transimex (TMS): Ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 15.339.798 cp (tỷ lệ 14,49%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/2 đến 15/3/2022.

CTCP Viễn Liên (UNI): CTCP Thiết kế xây lắp Viễn Đông đã bán toàn bộ 712.031 cp (tỷ lệ 4,56%). Giao dịch thực hiện ngày 8/2/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu UNI, cùng ngày, ông Phạm Đình Dũng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 925.612 cp (tỷ lệ 5,93%) và không còn là cổ đông lớn. Bà Mai Thị Huyền Trân, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 1.099.300 cp (tỷ lệ 7,04%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Lilama 3 (LM3): Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã bán toàn bộ 2.563.600 cp (tỷ lệ 49,78%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 17/1 đến 26/1/2022.

Previous post Tuổi tác và cân nặng khiến Covid-19 nguy hiểm hơn đối với ông Trump
Next post Tỷ giá đứng yên, NHNN đã mua vào được 2 tỷ USD trong các tuần gần đây?