Doanh thu tài chính tăng mạnh, FLC Stone (AMD) báo lãi quý 2 gấp đôi cùng kỳ, 6 tháng hoàn thành 31% kế hoạch năm

CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã chứng khoán: AMD) đã công bố BCTC quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, tính riêng quý 2, doanh thu thuần của FLC Stone đạt gần 426 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng hơn 14% dẫn tới lợi nhuận gộp chỉ đạt 10,1 tỷ đồng, sụt giảm gần 52% so với quý 2/2020.

Đáng chú ý, trong quý 2, FLC Stone ghi nhận khoản doanh thu tài chính tăng đột ngột lên hơn 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ gần 850 triệu đồng. Nguồn thu hoạt động tài chính chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và lãi cho vay từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Ngoài ra, doanh thu tăng song chi phí lại ghi nhận giảm. Các khoản chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt giảm 27% và 56% so với cùng kỳ, một phần do không còn ghi nhận khoản chi gần 2,8 tỷ đồng do lợi thế thương mại. Kết quả, FLC Stone báo lãi ròng quý 2 gần 4,8 tỷ đồng, gấp gần 2,1 lần thực hiện trong quý 2/2020.

Doanh thu tài chính tăng mạnh, FLC Stone (AMD) báo lãi quý 2 gấp đôi cùng kỳ, 6 tháng hoàn thành 31% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Previous post Ông lớn địa ốc Becamex IDC lập công ty hỗ trợ khởi nghiệp
Next post Chính thức: 7 ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống xác nhận thanh toán toàn cầu SWIFT