VEAM dùng 615 tỷ đồng lợi nhuận còn lại năm 2020 trả cổ tức, Bộ Công Thương sẽ nhận thêm hơn 500 tỷ đồng

Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM – mã chứng khoán VEA) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2020 cho cổ đông.

Theo đó VEAM thông qua việc chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại theo ý kiến của Bộ Công Thương tại văn bản đề ngày 1/9/2021. Ngày chốt danh sách cổ đông 13/10/2021. Tỷ lệ chi trả 4,627%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 462,7 đồng. Thời gian thanh toán 15/11/2021.

Như vậy với 1.328.800.000 cổ phiếu đang lưu hành, VEAM sẽ chi gần 615 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Trong khi đó Bộ Công Thương đang sở hữu 88,47% vốn của VEAM, sẽ nhận về khoảng 544 tỷ đồng.

Năm 2020 VEAM đạt 3.667 tỷ đồng doanh thu, giảm 18,3% so với năm trước đó. Riêng các công ty liên doanh liên kết mang về 5.124 tỷ đồng lợi nhuận (giảm 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 5.594 tỷ đồng, giảm 23,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 5.551 tỷ đồng. EPS đạt 4.166 đồng.

Tính đến 31/12/2020 VEAM còn 11.785 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 28 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 27 tỷ đồng vốn khác của chủ sở hữu.

Trước đó ngày 16/7/2021 VEAM đã chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm bằng tiền tỷ lệ 49,9%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 4.990 đồng. Thời gian thanh toán 16/8/2021. Tổng số tiền chi xấp xỉ 6.600 tỷ đồng.

Năm 2021 VEAM đặt mục tiêu doanh thu thuần công ty mẹ ở mức 1.116 tỷ đồng, tăng 151% so với thực hiện năm 2020, trong đó, doanh thu từ sản xuất công nghiệp đóng góp đạt 573,2 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động thương mại và dịch vụ đạt 532,9 tỷ đồng. Ngược lại, chỉ tiêu doanh thu tài chính giảm 21% về còn 6.290 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế giảm 19% so với năm 2020, còn 5.930 tỷ đồng.

Previous post Lãnh đạo TNEX: Covid vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội, thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển mình đổi mới
Next post Dubai chơi lớn xây Bảo tàng có hình dáng kỳ lạ nhất thế giới, bên trong hiện đại như phim viễn tưởng