Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP): Ngày 8/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Cảng Cát Lái (CLL): ngày 1/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 22% (01 cổ phiếu nhận 2.200 đồng). Thời gian thanh toán 14/10/2021.

CTCP Transimex (TMS): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 8/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 12,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 122 tỷ đồng.

CTCP Thực phẩm Bích Chi (BCF): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 8/10/2021.

CTCP Thương mại Kiên Giang (KTC): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 25/10/2021.

CTCP Dịch vụ đường cao tố Việt Nam (VSE): Ngày 23/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP Cao su Sông Bé (SBR): Ngày 28/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,3% (01 cổ phiếu nhận 130 đồng). Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Cấp nước Quảng Bình (NQB): Ngày 27/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,55% (01 cổ phiếu nhận 155 đồng). Thời gian thanh toán 11/10/2021.

Previous post Chàng trai 9x thành công nhờ chuyển hướng kinh doanh đúng lúc
Next post PV GAS ước đạt doanh thu 80.000 tỷ trong năm 2021, lợi nhuận vượt 19% kế hoạch cả năm