PV GAS ước đạt doanh thu 80.000 tỷ trong năm 2021, lợi nhuận vượt 19% kế hoạch cả năm

Chiều ngày 17/12/2021, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021.

Tại hội nghị này, ông Hoàng Văn Quang, Tổng Giám đốc PV GAS đã báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng 2022. Cụ thể, ước tính trong năm 2021, doanh thu ước đạt gần 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8.380 tỷ đồng, qua đó đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước với giá trị gần 6.000 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, ĐHĐCĐ thường niên của GAS đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 70.169 tỷ đồng và lãi sau thuế dự kiến 7.036 tỷ đồng. Như vậy, ước trong cả năm 2021, GAS đã thực hiện vượt 14% mục tiêu doanh thu và vượt 19% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Như vậy, ước tính riêng quý 4 doanh thu của PV GAS ước đạt gần 21.185 tỷ đồng, tăng 36% và lãi trước thuế 1.846 tỷ đồng, giảm 12% so với quý 4/2020.

PV GAS ước đạt doanh thu 80.000 tỷ trong năm 2021, lợi nhuận vượt 19% kế hoạch cả năm - Ảnh 1.

Previous post Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp
Next post Nhân Rộng Cây Ngô Vùng Tây Bắc Thông Qua Phát Triển Cộng Đồng