LHG, GVR, FIR, CTC, MCG, TDC, HUB, DBD, NAF, TDP, S99, CQN, HEJ, CT6, MHC, BHK, ABI: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Long Hậu (LHG): Bà Phạm Thị Như Anh, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 229.980 cp (tỷ lệ 0,46%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/1 đến 18/2/2022.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR): Ông Phạm Văn Thành, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Thành sở hữu 50.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/1 đến 18/2/2022.

CTCP Địa ốc First Real (FIR): Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 2.674.400 cp (tỷ lệ 9,89%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/1 đến 18/2/2022.

CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (CTC): CTCP Berlays Holdings đã bán 1,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3,1 triệu cp (tỷ lệ 19,62%). Giao dịch thực hiện ngày 12/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CTC, ông Nguyễn Văn Chệch, Trưởng BKS, đã bán toàn bộ 800.000 cp (tỷ lệ 5,06%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 10/1/2022.

CTCP Năng lượng và bất động sản MCG (MCG): Ông Nguyễn Văn Dũng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 549.900 cp, giảm lượng sở hữu từ 3.049.997 cp (tỷ lệ 5,3%) xuống 2.500.097 cp (tỷ lệ 4,35%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 11/1/2022.

CTCP Kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC): Bà Lê Thị Diệu Thanh, Thành viên BKS, đã bán toàn bộ 435.000 cp (tỷ lệ 0,44%). Giao dịch thực hiện từ 30/12/2021 đến 11/1/2022.

CTCP Dược Trang thiết bị y tế Bình Định (DBD): Bà Nguyễn Thị Thủy, chị ông Nguyễn Tiến Hải – Thành viên HĐQT – đăng ký bán 350.000 cp trong tổng số 2.570.802 cp (tỷ lệ 4,46%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/1 đến 17/2/2022.

CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB): CTCP Searefico đăng ký bán toàn bộ 6.860.700 cp (tỷ lệ 36%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/1 đến 18/2/2022.

CTCP Nafoods Group (NAF): Ông Hồ Hải Quân, Giám đốc nhân sự, đã bán 101.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 84.704 cp. Giao dịch thực hiện từ 17/12/2021 đến 15/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NAF, bà Phạm Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 1,2 triệu cp trong tổng số 2.225.805 cp (tỷ lệ 3,54%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/1 đến 19/2/2022.

CTCP Thuận Đức (TDP): Ông Nguyễn Văn Trưởng, Thành viên HĐQT, đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 935.527 cp (tỷ lệ 1,55%). Giao dịch thực hiện ngày 17/1/2022.

CTCP SCI (S99): Ông Phạm Văn Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 150.000 cp (tỷ lệ 0,29%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/1 đến 15/2/2022.

CTCP Cảng Quảng Ninh (CQN): CTCP Tập đoàn T&T đã bán 6,8 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 64.369.435 cp (tỷ lệ 85,77%). Giao dịch thực hiện ngày 13/1/2022.

Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam (HEJ): Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước SCIC đã bán toàn bộ 2.156.000 cp (tỷ lệ 49%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 28/12/2021 đến 6/1/2022.

CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG): CTCP Xây dựng Incontec đã mua 3.147.500 cp, nâng lượng sở hữu từ 1.262.400 cp (tỷ lệ 4,88%) lên 4.409.900 cp (tỷ lệ 17,03%) và trở thành cổ đông lớn. Thời gian thanh toán 12/1/2022.

CTCP Công trình 6 (CT6): Ông Phan Quốc Hiếu, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 411.000 cp (tỷ lệ 6,73%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Hiếu không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 13/1/2022.

CTCP MHC (MHC): CTCP Thương mại và đầu tư HT Đông Nam Á đã bán 746.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.877.852 cp (tỷ lệ 9,37%). Giao dịch thực hiện ngày 10/1/2022.

CTCP Bia Hà Nội – Kim Bài (BHK): CTCP Nhựa – bao bì Ngân Hạnh đã bán toàn bộ 200.000 cp (tỷ lệ 5,02%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 4/11/2021.

CTCP Bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp (ABI): CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam đăng ký bán 140.000 cp trong tổng số 1.140.000 cp (tỷ lệ 2,71%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/1 đến 11/2/2022.

Previous post Thị giá vẫn duy trì xấp xỉ 200.000 đồng/cp, GAB chốt danh sách cổ đông phát hành 1,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức
Next post Nhà đầu tư kiếm được bao nhiêu tiền nếu đầu tư 10.000 USD vào cổ phiếu Tesla 10 năm trước?