Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) ước lãi kỷ lục 3.750 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 5,5 lần kế hoạch đề ra

Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) vừa công bố cáo cáo kết quả hoạt động năm 2021, trong đó sản lượng vận tải biển ước đạt 23 triệu tấn, tương ứng 102% cùng kỳ 2020 và đạt 121% kế hoạch năm 2021. Sản lượng hàng thông qua cảng ước đạt 126 triệu tấn, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ 2020 và hoàn thành 105% kế hoạch. Sản lượng container ước đạt 5,4 triệu TEU, tương ứng 105% cùng kỳ và bằng 105% kế hoạch năm nay.

Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) ước lãi kỷ lục 3.750 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 5,5 lần kế hoạch đề ra - Ảnh 1.

Previous post API ghi nhận doanh thu hơn 900 tỷ đồng trong 11 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai hàng loạt dự án lớn trong năm 2022
Next post Doanh thu tốt từ phân phối sản phẩm Apple, Petrosetco (PET) ước lãi 9 tháng đầu năm tăng 65% lên 186 tỷ đồng