FTSE Vietnam Index chính thức thêm mới KDH, VCI vào danh mục trong kỳ review quý 3

FTSE Vietnam Index – chỉ số cơ sở của FTSE Vietnam ETF vừa công bố kết quả cơ cấu danh mục định kỳ quý 3/2021.

Theo đó, FTSE Vietnam Index đã thêm mới 2 cổ phiếu là KDH và VCI vào danh mục trong kỳ cơ cấu này. Ở chiều ngược lại, chỉ số đã loại bất kỳ cổ phiếu nào ra. Như vậy, số lượng cổ phiếu trong danh mục FTSE Vietnam Index sau kỳ cơ cấu này sẽ tăng lên con số 23.

Tại ngày 2/9, quy mô danh mục FTSE Vietnam ETF đạt 441 triệu USD, trong đó quỹ đầu tư 100% vào cổ phiếu Việt Nam.

FTSE Vietnam Index chính thức thêm mới KDH, VCI vào danh mục trong kỳ review quý 3 - Ảnh 1.

Previous post Doanh thu tốt từ phân phối sản phẩm Apple, Petrosetco (PET) ước lãi 9 tháng đầu năm tăng 65% lên 186 tỷ đồng
Next post Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Đầu tháng 10, Mobile Money sẽ được cấp phép thí điểm