Các ngân hàng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được giãn nộp thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 v/v gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, Nghị định 41 quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 8/4/2020.

Đáng chú ý, đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế có bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thông tư 01/2020/TT-NHNN và các văn bản yêu cầu giảm phí dịch vụ, lãi suất cho vay…). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ công bố danh sách các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Về loại thuế được gia hạn nộp, Nghị định 41 quy định, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6/2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2/2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu trên. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định 41 quy định, việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng Nghị định này. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Các ngân hàng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được giãn nộp thuế - Ảnh 1.

Previous post Loạt cổ phiếu ngân hàng tăng giá, EIB tăng kịch trần 6,9%, CTG và SHB tăng phiên thứ 5, thứ 6 liên tiếp
Next post Giá vàng, dầu và USD cùng lao dốc vì virus biến thể mới xuất hiện