Licogi 13 (LIG): Ghi nhận gần 480 tỷ đồng doanh thu tài chính, lợi nhuận quý 4 gấp 27 lần cùng kỳ

CTCP Licogi 13 (mã chứng khoán LIG) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu giảm 20,8% so với cùng kỳ, còn hơn 78 tỷ đồng. Trong khi chi phí vốn bỏ ra lớn hơn cả doanh thu, đến 115 tỷ đồng, dẫn tới công ty ghi nhận lỗ gộp gần 37 tỷ đồng trong quý (cùng kỳ lỗ gộp hơn 3 tỷ đồng).

Nguồn thu chính của Licogi 13 trong quý 4 vừa qua là doanh thu tài chính, đạt gần 479 tỷ đồng, tăng hơn 422 tỷ đồng so với doanh thu tài chính 57 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2020. Chi phí tài chính trong quý hơn 384 tỷ đồng, trong đó chỉ chi hơn 6 tỷ đồng trả lãi vay. Chi phí tài chính trong quý 4/2021 tăng 240 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả, quý 4 Licogi 13 báo lãi sau thuế 38 tỷ đồng, gấp 27 lần so với số lãi gần 1,5 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2020.

Licogi 13 (LIG): Ghi nhận gần 480 tỷ đồng doanh thu tài chính, lợi nhuận quý 4 gấp 27 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Previous post Shop thương mại nghỉ dưỡng: Viên ngọc sáng cho các nhà đầu tư
Next post MB hỗ trợ doanh nghiệp phí vận chuyển qua dịch vụ GrabExpress