Tp.HCM yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực bất động sản

Theo đó, mới đây UBND Tp.HCM yêu cầu sở Xây dựng phối hợp với UBND quận huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, UBND Tp.HCM chỉ đạo sở Tư pháp phối hợp sở Tài nguyên Môi trường triển khai thực hiện tốt Thông tư 07/2019 của bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tiếp.

UBND Tp.HCM yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường tuyên truyền về ứng dụng SXD2471 để người dân tìm hiểu thông tin pháp luật, thông tin quản lý nhà nước….

Đồng thời, yêu cầu các sở ngành, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả quy định pháp luật, các chỉ đạo của TP này.

Tiếp tục phối hợp với sở Tài nguyên Môi trường thực hiện hiệu quả việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng (nếu có).

Ngoài ra, Tp.HCM cũng yêu cầu sở Công thương tiếp tục tổ chức triển khai thông tin đến các chủ đầu tư dự án nhà ở, đảm bảo thực hiện theo quy định về mẫu các loại hợp đồng đã được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Previous post Đại hội bất thường HHV: Điều chỉnh kế hoạch tăng vốn lên 5.347 tỷ đồng, nâng 76% mục tiêu lợi nhuận 2021
Next post Tháng 5/2022 sẽ hoàn thành khu tái định cư sân bay Long Thành