Dự báo lãi suất cho vay tiếp tục giảm

Theo kết quả điều tra mới nhất của Vụ Dự báo, Thống kê NHNN, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các TCTD kỳ vọng tăng 4,7% trong Quý IV/2020 và tăng 11,4% trong năm 2020. So với kỳ điều tra tháng 6/2020, nhóm NHTMCP nhỏ, nhóm NHTMCP lớn và nhóm NH nước ngoài đều tăng mức kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng của đơn vị mình trong năm 2020.

Hệ thống TCTD tiếp tục kỳ vọng giảm giá bình quân sản phẩm và dịch vụ trong quý IV/2020 (20,8% TCTD) và cả năm 2020 (42,6% TCTD). Trong đó, tập trung giảm lãi suất biên (24,5-45,4% TCTD) nhiều hơn so với phí dịch vụ (13,5-36,8% TCTD). Tuy nhiên, tốc độ điều chỉnh giảm giá bình quân sản phẩm và dịch vụ của các TCTD đang chậm lại cho thấy khả năng dư địa để giảm giá sản phẩm dịch vụ đang thu hẹp lại.

Bên cạnh đó, các TCTD kỳ vọng trạng thái thanh khoản tiếp tục được cải thiện trong quý IV/2020 nhưng có thể ảnh hưởng do yếu tố thời vụ. Nhận định năm 2020, 54,6% TCTD đánh giá tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện so với năm 2019.

Tiếp tục xu hướng dự báo của kỳ trước, tại kỳ điều tra này, mặt bằng lãi suất huy động-cho vay được kỳ vọng giảm trong Quý IV/2020 và cả năm 2020. Bình quân kỳ vọng chung toàn hệ thống, mặt bằng lãi suất thị trường được kỳ vọng giảm 0,1 điểm phần trăm trong Quý IV/2020. 

Previous post PLAND tung ra thị trường sản phẩm đất nền ven khu công nghiệp
Next post Gia tộc Samsung bắt đầu trả khoản thuế thừa kế khổng lồ 10,8 tỷ USD