Chi phí chống dịch tăng cao, Pin Ắc quy Miền Nam (PAC) báo lãi quý 3 giảm 48% so với cùng kỳ, hoàn thành 70% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (mã chứng khoán: PAC) đã công bố BCTC quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ do những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 của PAC đạt 561 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ, chi phí giá vốn hàng bán giảm chậm hơn do giá vật tư đầu vào tăng nên lợi nhuận gộp đạt 82 tỷ đồng, giảm 34% so với quý 3/2020. Doanh thu tài chính tăng 80% lên gần 10 tỷ đồng trong quý 3.

Các chi phí đồng loạt tăng cao bởi công tác chống dịch và và thực hiện sản xuất 3 tại chỗ, trong khi các chí phí cố định không giảm. Kết quả PAC ghi nhận lãi sau thuế hơn 24 tỷ đồng, giảm 48% so với quý 3/2020. EPS đạt 473 đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, PAC đạt 2.195 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ, theo đó nhờ kết quả tốt trong nửa đầu năm giúp LNTT và LNST lần lượt đạt 137 tỷ đồng và 106 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2020. EPS 9 tháng đạt 2.050 đồng.

Năm 2021, Pinaco đặt mục tiêu đạt 3.700 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế dự kiến 195 tỷ đồng. Như vậy kết thúc 3/4 chặng đường của năm, công ty đã hoàn thành 59% chỉ tiêu doanh thu và hơn 70% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Chi phí chống dịch tăng cao, Pin Ắc quy Miền Nam (PAC) báo lãi quý 3 giảm 48% so với cùng kỳ, hoàn thành 70% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng - Ảnh 1.

Previous post Doanh thu tăng cao, Danameco báo lãi lớn trong quý 4
Next post Thế giới tiền số đã có tầm nhìn và sứ mệnh mới, đối lập hoàn toàn với Bitcoin