Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 6/12 đến 10/12/2021

Tuần mới từ 6/12 đến 10/12/2021 có 28 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tỷ lệ cao, có rất nhiều cái tên quen thuộc với nhà đầu tư.

Ngày 6/12/2021: HTN, HCM, PVC, PHR, CTF

Ngày 6/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán HTN) chốt danh sách cổ đông phát hành 39,6 cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 80%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 396 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế theo BCTC năm 2020 đã kiểm toán.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Hưng Thịnh Incons đạt 4.552 tỷ đồng doanh thu, tăng 23,7% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 91%, lên 357 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 345 tỷ đồng. EPS thuộc TOP cao với 10.281 đồng. Tính đến 31/12/2020 Hưng Thịnh Incons còn gần 600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 15 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 45 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 6/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán HCM) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 6/1/2022. Như vậy với hơn 305 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Chứng khoán HSC sẽ chi khoảng 153 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng năm 2021, Chứng khoán HSC ghi nhận doanh thu thuần 2.411 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2020 và thực hiện 90% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.151 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ và thực hiện 96% kế hoạch cả năm 2021.

Ngày 6/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng Công ty Hóa chất và dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem – mã chứng khoán PVC) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 4,5%. Thời gian thanh toán 24/12/2021. Như vậy với 47,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVChem sẽ chi khoảng 21,3 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của PVChem đạt gần 1.700 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 85% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế giảm 29,6% xuống còn 13,8 tỷ đồng – vẫn hoàn thành trên 95% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Ngày 6/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 14/12/2021. Như vậy với gần 135,5 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, cao su Phước Hòa sẽ chi khoảng 271 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Cao su Phước Hòa đạt 1.632 tỷ đồng doanh thu, đi ngang so với cùng kỳ. Nhờ khoản thu nhập khác hơn 900 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế tăng 130% so với năm 2019, lên 1.125 tỷ đồng. EPS đạt 7.711 đồng.

CTCP City Auto (CTF) phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 6%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 40 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ LNST chưa phân phối trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán tính đến 31/12/2020.

Ngày 7/12/2021: SIP, VNL, SST, SHA, RTB

Ngày 7/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán SIP) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 18%. Thời gian thanh toán 17/12/2021.

Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021 Đầu tư Sài Gòn VRG đạt 4.129 tỷ đồng doanh thu, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 906 tỷ đồng, vượt trên 39% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 734 tỷ đồng, tăng 8,5% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 679 tỷ đồng. EPS đạt 7.439 đồng.

CTCP Logistics Vinalink (VNL) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 24/12/2021.

Ngày 7/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Công ty Thương mại bia Sài Gòn Sông Tiền (SST) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ lên đến 273,26%. Thời gian thanh toán vào 22/12/2021.

Nhìn lại những năm trước, đây không phải là lần đầu Bia Sài Gòn Sông Tiền để lại dấu ấn về cổ tức. Trước đó năm 2017 công ty trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 207% và năm 2018 trả cổ tức cũng bằng tiền tổng tỷ lệ 239%. Năm 2020 – năm đầu tiên chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công ty vẫn trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 347,6%.

Bia Sài Gòn Sông Tiền cũng được xếp vào TOP những doanh nghiệp đạt tỷ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cao trong mấy năm gần đây. Năm 2019 công ty đạt 5.082 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt gần 147 tỷ đồng, tang trưởng 60,7% so với năm trước đó. EPS thuộc hàng “khủng” với 34.937 đồng. Năm 2018 tỷ suất lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của công ty cũng rất cao với 20.805 đồng. Còn năm 2017 công ty lãi sau thuế hơn 107 tỷ đồng. EPS đạt 24.714 đồng. Năm 2020 doanh thu công ty đạt 4.290 tỷ đồng, giảm 15,6% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 20,6% xuống còn gần 117 tỷ đồng. EPS vẫn thuộc TOP cao 27.579 đồng.

CTCP Sơn Hà Sài Gòn (SHA) phát hành gần 1,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 5%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 16 tỷ đồng.

CTCP Cao su Tân Biên (RTB) chi tạm ứng cổ tức năm2 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian tanh toán 20/12/2021.

Ngày 8/12/2021: IST, ASP, QPH, CHS

CTCP Tân cảng Sóng Thần (IST) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Tập đoàn dầu khí Alpha (ASP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 28/12/2021.

CTCP Chiếu sáng công cộng Tp Hồ Chí Minh (CHS) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 (tỷ lệ 6,5%) và tạm ứng cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 4%), tổng tỷ lệ 10,5%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

Ngày 9/12/2021: MSH, HT1, PNJ, MPC, VCS, RCL, MST, TLD, SJE, MGG, NQT, DUS, MPY

Ngày 9/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP May Sông Hồng (mã chứng khoán MSH) chốt danh sách cổ đông chi cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 45%. Thời gian thanh toán 24/12/2021. Như vậy với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May Sông hồng dự kiến sẽ chi khoảng 225 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngày 9/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán HT1) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 28/12/2021. Như vậy với hơn 381,5 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Xi măng Hà Tiên 1 sẽ chi khoảng 457 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Xi măng Hà Tiên 1 đạt 7.963 tỷ đồng doanh thu, giảm 9,9% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 18% xuống còn 608 tỷ đồng. EPS đạt 1.593 đồng. Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trong đó chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12%.

Ngày 9/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán PNJ) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 11/1/2022. Như vậy với hơn 227 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PNJ sẽ chi khoảng 136 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Ngày 9/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 30/12/2021. Như vậy với gần 200 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Thủy sản Minh Phú sẽ chi gần 400 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Thủy sản Minh Phú đạt 14.329 tỷ đồng doanh thu, giảm 15,7% so với năm 2019. Nhờ chi phí tài chính giảm, chi phí bán hàng giảm mạnh nên lợi nhuận sau thuế tăng 51,6% lên mức 674 tỷ đồng. EPS đạt 3.243 đồng. Tính đến 31/12/2020 Thủy sản Minh Phú còn 669 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 107 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 2.322 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 9/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 24/12/2021. Như vậy với 160 triệu cổ phiếu đang niêm yết, Vicostone dự chi khoảng 320 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông đợt này. Trước đó hồi giữa tháng 6 Vicostone đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%.

Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của Vicostone đạt hơn 5.206 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.541,7 tỷ đồng, tăng 36,7% so với 9 tháng đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.304 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 7.280 đồng.

CTCP Địa ốc Chợ Lớn (RCL) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 27/12/2021.

CTCP Đầu tư MST (MST) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 24/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 2,62 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 4%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 26,2 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long (TLD) phát hành gần 2,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 7%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 28 tỷ đồng.

CTCP Sông Đà 11 (SJE) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 10/1/2022.

Tổng Công ty Đức Giang – CTCP (MGG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Nước sạch Quảng Trị (NQT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,5%. Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Dịch vụ đô thị Đà Lạt (DUS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 28/12/2021.

CTCP Môi trường đô thị Phú Yên (MPY) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 27/12/2021.

Ngày 10/12/2021: BCM, CAV

Ngày 10/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp – CTCP (Becamex IDC – mã chứng khoán BCM) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 30/12/2021. Như vậy với hơn 1,93 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Becamex IDC sẽ chi khoảng 414 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Becamex IDC đạt 7.723 tỷ đồng doanh thu, giảm 6% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.149 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ nhưng cũng vượt 131% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Theo kế hoạch ban đầu đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Becamex IDC dành 414 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 4%. Tuy nhiên nhờ vượt xa kế hoạch lợi nhuận được giao, Becamex IDC trình phương án gấp đôi cổ tức, chi trả bằng tiền tỷ lệ 8%, tương ứng tổng mức chi 828 tỷ đồng. Trước đó Becamex IDC đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 4%.

CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 23/12/2021.

Previous post Yêu cầu ngân hàng cung ứng đủ tiền mặt dịp cuối năm, Tết Nguyên đán 2022
Next post Nạp 7 loại “siêu thực phẩm” đánh bay nỗi lo đường huyết, dinh dưỡng tràn đầy, ăn thường xuyên cũng chẳng sợ tiểu đường gõ cửa